21 days challenge - online business master

7.997.000₫ Còn hàng
21 Ngày Cùng Nhau Tạo Lập Công Việc Kinh Doanh Online Bền Vững Và Đáng Tự Hào.Thời gian 3 tuần lễ giúp bạn ghép nối những kiến thức rời rạc tạo thành một công việc kinh doanh nghiêm túc và bền vững. Chương trình cũng tạo ra những cơ hội hợp tác mạnh mẽ để cộng hưởng cùng nhau giữa một cộng đồng ...

21 Ngày Cùng Nhau Tạo Lập Công Việc Kinh Doanh Online Bền Vững Và Đáng Tự Hào.Thời gian 3 tuần lễ giúp bạn ghép nối những kiến thức rời rạc tạo thành một công việc kinh doanh nghiêm túc và bền vững. Chương trình cũng tạo ra những cơ hội hợp tác mạnh mẽ để cộng hưởng cùng nhau giữa một cộng đồng cùng tư duy và phẩm chất

Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: